Ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής σε διαγωνισμό (24.08.2017) - eltrak