Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου (22.07.2019) - eltrak