Γνωστοποίηση αλλαγής του ρόλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (14.08.2019) - eltrak