Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (12.05.2009) - eltrak