Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.05.2009) - eltrak