Συμπληρωματική Πληροφόρηση για την Πληρωμή Μερίσματος Χρήσεως 2008 - eltrak