Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.06.2009) - eltrak