Συνεργασία ΕΛΤΡΕΚΚΑ με Bosch (23.05.2011) - eltrak