Τακτική Γενική Συνέλευση 2011 (10.06.2011) - eltrak