Τακτική Γενική Συνέλευση 2010 (04.06.2010) - eltrak