Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.06.2010 - eltrak