Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων (24.12.2010) - eltrak