Ανακοίνωση Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών (05.11.2010) - eltrak