Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.11.2010) - eltrak