Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.11.2010) - eltrak