Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (01.02.2010) - eltrak