Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (01.03.2012) - eltrak