Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (01.05.2013) - eltrak