Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.05.2013) - eltrak