Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (01.06.2009) - eltrak