Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (01.08.2012) - eltrak