Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (01.08.2013) - eltrak