Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (01.10.2009) - eltrak