Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (01.10.2010) - eltrak