Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.10.2010) - eltrak