Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (01.12.2009) - eltrak