Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (01.12.2010) - eltrak