Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.07.2009) - eltrak