Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.02.2014) - eltrak