Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.02.2014) - eltrak