Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.04.2012) - eltrak