Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.04.2012) - eltrak