Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.05.2010) - eltrak