Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.05.2010) - eltrak