Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.05.2012) - eltrak