Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.06.2013) - eltrak