Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.07.2012) - eltrak