Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.07.2013) - eltrak