Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.08.2010) - eltrak