Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.08.2010) - eltrak