Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.09.2009) - eltrak