Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.09.2009) - eltrak