Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.09.2010) - eltrak