Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.09.2010) - eltrak