Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.09.2012) - eltrak