Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.08.2012) - eltrak