Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.09.2013) - eltrak