Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.09.2013) - eltrak