Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.10.2013) - eltrak