Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.10.2013) - eltrak